Vrachtwagen (C) theorie 1 dag module 1 (M1) | DON Opleidingen (2024)

Vrachtwagen (C) theorie 1 dag module 1 (M1) | DON Opleidingen (1)

Behaal je C Theorie Module 1 in één dag!

Ben je klaar om de eerste stap naar het C-rijbewijs te zetten? Met de eendaagse theoriecursus van DON Opleidingen haal jij snel en gemakkelijk module 1 (RVM1-C). Module 1 is geschikt voor kandidaten die het C-rijbewijs met of zonder code 95 willen behalen.

Waarom kiezen voor onze eendaagse cursus?

  • Professionele docenten die je alles leren wat je moet weten
  • Hoog slagingspercentage
  • Eenmalig 100% cursusgarantie bij aanwezigheid op alle theoriedagen
  • Flexibele planning die in overleg wordt ingepland
  • Simpele, duidelijke en effectieve lesmethodes

Inhoud cursus

Tijdens deze eendaagse theoriecursus leert onze docent je alles over:

  • Verkeer
  • Techniek
  • Lading
  • Wetgeving (Administratie)

Deze onderdelen komen ook terug in het examen, dus wij zorgen dat je optimaal voorbereid bent.

Alle modules behalen? Volg onze spoedopleiding!

Met onze spoedopleiding worden alle drie de theoretische modules behandeld. Module 2 & 3 zijn nodig om beroepsmatig (code 95) met een vrachtwagen te mogen rijden. De spoedopleidingbekijk je hier.

Cursusdata voor Vrachtwagen (C) theorie 1 dag module 1 (M1)

Vrachtwagen (C) theorie 1 dag module 1 (M1)

LocatieDatumTijdPlekkenPrijs
Amsterdamdo 18 jul. 2024Lestijden20€ 399,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 26 aug. 2024Lestijden28€ 399,- excl. btwVoeg toe
Amsterdamdi 24 sep. 2024Lestijden22€ 399,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkwo 25 sep. 2024Lestijden30€ 399,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkwo 23 okt. 2024Lestijden30€ 399,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkwo 20 nov. 2024Lestijden30€ 399,- excl. btwVoeg toe
Amsterdamdi 26 nov. 2024Lestijden24€ 399,- excl. btwVoeg toe
Amsterdamdi 17 dec. 2024Lestijden24€ 399,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkwo 18 dec. 2024Lestijden30€ 399,- excl. btwVoeg toe
NaaldwijkIn overlegIn overlegIn overleg€ 399,- excl. btwVoeg toe
AmsterdamIn overlegIn overlegIn overleg€ 399,- excl. btwVoeg toe

Proefles vrachtwagen rijden (C)

LocatieDatumTijdPlekkenPrijs
Amsterdam-westhaven-noorddo 11 jul. 202407:00 - 08:301€ 99,- excl. btwVoeg toe
Amsterdam-westhaven-noordvr 12 jul. 202411:45 - 13:151€ 99,- excl. btwVoeg toe
Amsterdamdi 16 jul. 202409:45 - 11:151€ 99,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 22 jul. 202407:00 - 08:301€ 99,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkwo 24 jul. 202409:30 - 11:001€ 99,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkwo 24 jul. 202408:00 - 09:301€ 99,- excl. btwVoeg toe
Amsterdamdo 25 jul. 202411:30 - 13:001€ 99,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkvr 26 jul. 202408:30 - 10:001€ 99,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 29 jul. 202410:00 - 11:301€ 99,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 29 jul. 202411:30 - 13:001€ 99,- excl. btwVoeg toe
Amsterdam-westhaven-noordza 03 aug. 202414:00 - 15:301€ 99,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 13 aug. 202408:00 - 09:301€ 99,- excl. btwVoeg toe
NaaldwijkIn overlegIn overlegIn overleg€ 99,- excl. btwVoeg toe
AmsterdamIn overlegIn overlegIn overleg€ 99,- excl. btwVoeg toe
Amsterdam-westhaven-noordIn overlegIn overlegIn overleg€ 99,- excl. btwVoeg toe
AmsterdamIn overlegIn overlegIn overleg€ 99,- excl. btwVoeg toe
Amsterdam-westhaven-noordIn overlegIn overlegIn overleg€ 99,- excl. btwVoeg toe

Vrachtwagen (C) theorie 3 dagen module 1 (M1), module 2 (M2), module 3 (M3)

LocatieDatumTijdPlekkenPrijs
Naaldwijkwo 17 jul. 2024Lestijden18€ 997,- excl. btwVoeg toe
Amsterdamwo 07 aug. 2024Lestijden24€ 997,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkvr 16 aug. 2024Lestijden26€ 997,- excl. btwVoeg toe
Amsterdamdi 03 sep. 2024Lestijden22€ 997,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 09 sep. 2024Lestijden27€ 997,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 07 okt. 2024Lestijden29€ 997,- excl. btwVoeg toe
Amsterdamdi 15 okt. 2024Lestijden24€ 997,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 04 nov. 2024Lestijden30€ 997,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkma 02 dec. 2024Lestijden30€ 997,- excl. btwVoeg toe
NaaldwijkIn overlegIn overlegIn overleg€ 997,- excl. btwVoeg toe
AmsterdamIn overlegIn overlegIn overleg€ 997,- excl. btwVoeg toe

Rijbewijs C - Theorie vakbekwaamheid module 1

LocatieDatumTijdPlekkenPrijs
NaaldwijkIn overlegIn overlegIn overleg€ 762,- excl. btwVoeg toe
AmsterdamIn overlegIn overlegIn overleg€ 762,- excl. btwVoeg toe

Theorie C - vakbekwaamheid module 1, 2 & 3 incl. examens

LocatieDatumTijdPlekkenPrijs
Amsterdamdi 30 jul. 2024Lestijden17€ 1.565,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 06 aug. 2024Lestijden28€ 1.565,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 13 aug. 2024In overleg30€ 1.565,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 17 sep. 2024Lestijden30€ 1.565,- excl. btwVoeg toe
Amsterdamdi 01 okt. 2024Lestijden24€ 1.565,- excl. btwVoeg toe
Amsterdamdi 05 nov. 2024Lestijden24€ 1.565,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 12 nov. 2024In overleg30€ 1.565,- excl. btwVoeg toe
Amsterdamdi 03 dec. 2024Lestijden24€ 1.565,- excl. btwVoeg toe
AmsterdamIn overlegIn overlegIn overleg€ 1.565,- excl. btwVoeg toe

Vrachtwagen (C) theorie virtueel module 1 (M1), module 2 (M2), module 3 (M3)

LocatieDatumTijdPlekkenPrijs
Naaldwijkdi 06 aug. 2024Lestijden30€ 1.565,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 17 sep. 2024Lestijden30€ 1.565,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 05 nov. 2024In overleg30€ 1.565,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 05 nov. 2024Lestijden30€ 1.565,- excl. btwVoeg toe
Naaldwijkdi 05 nov. 2024Lestijden30€ 1.565,- excl. btwVoeg toe

Basiskwalificatie code 95

LocatieDatumTijdPlekkenPrijs
NaaldwijkIn overlegIn overlegIn overleg€ 1.967,- excl. btwVoeg toe
AmsterdamIn overlegIn overlegIn overleg€ 1.967,- excl. btwVoeg toe

Vrachtwagen praktijk rijden 20 uur met praktijkexamen (C)

LocatieDatumTijdPlekkenPrijs
NaaldwijkIn overlegIn overlegIn overleg€ 2.721,- excl. btwVoeg toe
AmsterdamIn overlegIn overlegIn overleg€ 2.721,- excl. btwVoeg toe
Amsterdam-westhaven-noordIn overlegIn overlegIn overleg€ 2.721,- excl. btwVoeg toe

Vrachtwagen praktijk rijden 25 uur met praktijkexamen (C)

LocatieDatumTijdPlekkenPrijs
NaaldwijkIn overlegIn overlegIn overleg€ 3.251,- excl. btwVoeg toe
AmsterdamIn overlegIn overlegIn overleg€ 3.251,- excl. btwVoeg toe
Amsterdam-westhaven-noordIn overlegIn overlegIn overleg€ 3.251,- excl. btwVoeg toe

Vrachtwagen praktijk rijden 30 uur met praktijkexamen (C)

LocatieDatumTijdPlekkenPrijs
NaaldwijkIn overlegIn overlegIn overleg€ 3.781,- excl. btwVoeg toe
AmsterdamIn overlegIn overlegIn overleg€ 3.781,- excl. btwVoeg toe
Amsterdam-westhaven-noordIn overlegIn overlegIn overleg€ 3.781,- excl. btwVoeg toe

Vrachtwagen praktijk rijden 35 uur met praktijkexamen (C)

LocatieDatumTijdPlekkenPrijs
NaaldwijkIn overlegIn overlegIn overleg€ 4.311,- excl. btwVoeg toe
AmsterdamIn overlegIn overlegIn overleg€ 4.311,- excl. btwVoeg toe
Amsterdam-westhaven-noordIn overlegIn overlegIn overleg€ 4.311,- excl. btwVoeg toe

Praktische Toets (C)

LocatieDatumTijdPlekkenPrijs
AmsterdamIn overlegIn overlegIn overleg€ 495,- excl. btwVoeg toe
NaaldwijkIn overlegIn overlegIn overleg€ 495,- excl. btwVoeg toe

Toets besloten terrein (C)

LocatieDatumTijdPlekkenPrijs
NaaldwijkIn overlegIn overlegIn overleg€ 495,- excl. btwVoeg toe
AmsterdamIn overlegIn overlegIn overleg€ 495,- excl. btwVoeg toe
Vrachtwagen (C) theorie 1 dag module 1 (M1) | DON Opleidingen (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated:

Views: 6258

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.